Lahti, suuri suomalainen kaupunki

Suomessa on 310 kuntaa, joista 107 kaupunkia. Lahti kuuluu 10 suurimman joukkoon sijaluvulla 9 vuoden 2021 lopussa. Jostain syystä muutamat ihmiset käyttävät Lahdesta nimitystä keskisuuri kaupunki.

Esimerkkinä käytän juttua, jossa puhuttiin markkinaehtoisesta pysäköintipolitiikasta, missä vertailuksi oli otettu Helsingin vaihtoehtoiset pysäköintimallit suhteessa Lahden pysäköintipolitiikkaan ja todettiin, että keskisuureen kaupunkiin eivät Helsingin mallit sovi.

Jokainen varmasti ymmärtää, ettei ensimmäiseksi pidä mallia ottaa metropoli Helsingistä, vaan saman kokoluokan kaupungeista, jotka eivät ole keskisuuria, vaan suomailaisen mittapuun mukaan Suomen suurimpiin kuuluvia kaupunkeja. Tutkitaan, vertaillaan ja sitten toteutetaan Lahdessa parhaat käytännöt samankokoisten kaupunkien toteutetut hankkeet mallina käyttäen.

Nyt kun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusmenettely on juuri hyväksytty Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupunkiseuduille, nousevat kaupungin isot asiat keskiöön. Lahti oli vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunki ja Lahti on yliopistokaupunki. Siinä on ylpeydenaihetta jokaiselle lahtelaiselle. Lahti on logistisesti Etelä-Suomen alueista paras oikoratayhteyksineen ja 3 valtakunnallisen pääväylän risteyksessä.

Lahti on onnistunut myös koulujen ja päiväkotien uusimisessa, mitä samankokoiset kaupungit voivat tällä käydä ihailemassa. Lahden tapahtumat parantavat ja vahvistavat kaupungin imagoa ja kunhan korona-aika on ohi, Lahti on Suomen keskeisiä tapahtumakaupunkeja. 

Tämän jutun aiheena ei ollut sinänsä pohtia MAL-sopimusta eikä markkinaehtoista pysäköintistrategiaa saati yliopistoa, vaan tarkoitukseni on nostaa ”kissanhäntää” ja todeta ylpeänä, että Lahti on upea suuri kaupunki.

Ulla Vaara, 25.1.2022