Lahti mahdollistaa hyvän vuokra-asumisen

Vuokra-asuminen Lahdessa on joustavaa kaupungin oman vuokrataloyhtiön kautta. Lahden Talot Oy perustettiin v. 1998 ja sen tehtävänä on rakennuttaa, omistaa, ylläpitää ja tarjota vuokra-asuntoja. Lahden Talojen asema alueella on vakaa.  Se on 100% Lahden kaupungin omistama konserniyhtiö, johon kuuluu Lahden palveluasunnot Oy, Oppilastalot, joka sulautettiin Lahden Taloihin, Lahden Palveluasunnot Oy sekä Lahden Taloihin sulautettu Nastolan vuokra-asunnot. Lahden Talot Oy on Lahden kaupungin yhtiöistä toiseksi suurin.

Lahden Talot- konserni omistaa noin 7000 asuntoa, joissa asuu noin 10400 lahtelaista. Emoyhtiö Lahden Talot Oy omistaa vapaarahoitteisen asuntokannan ja liikehuoneistot, yhteensä vähän yli 500 kohdetta. Emoyhtiö hallinnoi ja vastaa kaikkien konsernin kiinteistöjen ylläpidosta ja isännöinnistä, rakennuspalveluista ja taloushallinnon palveluista ja sen palveluksessa on myös pääosa konsernin noin 35 hengen henkilöstöstä.

Lahden Talot Oy:n tytäryhtiö Lahden Asunnot Oy on aravalainsäädäntöön tarkoitettu yleishyödyllinen yhtiö. Yhtiön omistuksessa on suurin osa konsernin asunnoista, joita on noin 5100. Oppilastalot Oy on myös emoyhtiön omistuksessa ja se tarjoaa asunnon yli 500 opiskelijalle.

Toinen tytäryhtiöistä Lahden Palveluasunnot Oy on yleishyödyllinen yhtiö. Yhtiö omistaa ja vuokraa asuntoja vanhuksille ja erityisasukkaille. Lahden Palveluasunnot on tehnyt huomattavan määrän asuntoja erityisryhmille ja vanhuksille yhteistyössä Päijät-Soten kanssa. Palveluasuntoja on Lahden seudulla yli 900 ja kaikki on rakennettu kohdennettuun tarpeeseen Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa ja myötävaikutuksella.

Lahden Talot Oy on Lahden seudulla vuokra-asumisen markkinajohtaja kohtuuhintaisella, turvallisella ja laadukkaalla asumisella. 

Kaikessa konsernin toiminnassa tähdätään arvon luomiseen omistajalle ja omistajan ohjeiden noudattamiseen. Hallituksien jäsenenä on myös omistajan edustaja. Kaupungin konserni- ja tilajaoston kanssa on tiivis yhteistyö.

Lahden Talot konsernilla on asuntoja vauvasta vaariin. Asumisen uudet haasteet tuovat paljon uutta ideointia, joihin on saatava asukashallituksen mukaantulo mikäli eivät ole vielä toiminnassa mukana. Vahvuutena on toimiva yhteistyö kaikkien osapuolien kanssa ja ja myös motivoitunut henkilöstö. Asukasdemokratia konsernissa on hoidettu hyvin ja asukastoimikunnat toimii kaikissa yksiköissä. Asunnoissa minimoidaan veden kulutus, kierrätetään, kompostoidaan, mehiläispesiä lisätään ja pihakilpailut syksyllä motivoivat kesän aikana pihatöihin.

LahdenTalot Oy on jäsenenä kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:ssä. NsKova ry:n muodostaa suurimpien kaupunkien vuokrataloyhtiöt.

Tulevaisuuteen tavoitteena on puurakentamisen kehittyminen ja lisääminen. Kohtuuvuokrathan ovat jo toteutuneet.

Konsernin hallituksien jäsenenä ja puheenjohtajana olen saanut olla rakentamisen näköalapaikalla jo kaksitoista vuotta. Kiitos siitä puolueelle. 

Riitta Erviä, Lahden Talot konsernin hallituksien jäsen 15.5.2021