Historia

Lahden Sosialidemokraattisen Naisyhdistyksen (ry) historiaa

Kansallisen heräämisen aikana Turussa pidettiin 1899 Suomen Työväenpuolueen perustava kokous. Seuraavana vuonna (1900) Lahteen perustettiin Työväenyhdistys ja yhdistykseen Naisosasto. Tästä sai alkunsa Lahden sosialidemokraattinen naisyhdistys, jonka 120-vuotisjuhlaa vietetään 2020.

Vaatimukset olivat puolueella ja sen naisliikkeellä kirjattu puolueohjelmaan:

– Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus

– Yhdistymis-, kokoontumis-, lausunto- ja painovapaus

– Työaika 8-tuntiseksi

– Yleinen koulupakko ja maksuton opetus

– Naisten ja miesten täydellinen yhdenvertaisuus

– Asteittain nouseva tulo- ja perintövero

– Maksuton oikeudenkäynti ja lääkärin apu

Vaatimukset tuntuivat silloin utopistisilta, mutta ne toteutuivat. Yhdistys ahersi vaarojakin kaihtamatta tavoitteidensa hyväksi hyvin arkisin ponnistuksin. Kansalaissota katkaisi yhdistyksen toiminnan 11 kuukauden ajaksi, mutta yhdistyksen naiset jatkoivat rohkeasti eteenpäin oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tiellä.

Naisyhdistys käynnisti Lahdessa syksyllä 1945 Ensi Kodin perustamisen. Hankkeen toteuttamiseen vaikutti yhdistyksen saama rahalahjoitus. Ensi- ja turvakodit toimivat edelleen ja Lahdessa hallituksen puheenjohtajaksi on alusta saakka pääsääntöisesti valittu naisyhdistyksen jäsen. Näin harvinaisen vankkumaton naisyhdistyksen kannatus on ollut nykyisen Lahden ensi- ja turvakoti ry:n toiminnassa.

Vuonna 1939 yhdistys rakensi Kesäkoti Hietarannan äitien ja lasten virkistyspaikaksi sekä omaa virkistystoimintaa varten. Kesäkoti Hietarantaa yhdistys ylläpiti liki 50 vuotta. 1980-luvulla kiinteistö olisi vaatinut suuria remontteja suuria remontteja ja sosiaalinen äiti-lapsitoiminta oli hiipunut yhteiskunnallisten muutosten myötä kovin vähäiseksi. Pitkän harkinnan jälkeen yhdistys päätti myydä kesäkodin. Yhdistyksemme on sijoittanut Hietarannan myynnistä saamansa varat hyvin, joten niiden avulla olemme pystyneet turvaamaan yhteiskunnallisen työmme jatkuvuuden.

Yhdistyksen naiset ovat olleet mukana niin puolueen valtakunnallisessa toiminnassa kuin paikallisen tason politiikassa. Yhdistyksen oma kansanedustaja, Salme Myyryläinen (1923-1980), toimi eduskunnassa vuosina 1970-1980. Puolueemme piiritason ja naisliiton toiminnassa on yhdistys ollut mukana alkupäivistä lähtien.

Kunnallispolitiikassa yhdistyksellä on merkittävä asema. Yhdistyksemme jäseniä on niin kaupunginvaltuutettuina, kaupunginhallituksessa, lautakunnissa, kuin muissakin luottamustehtävissä. Seurakuntavaaleissa ja sitä kautta seurakuntien hallinnossa ovat yhdistyksen edustajat samoin mukana. Naisyhdistyksessä on verkostoiduttu aktiivisesti sekä muiden puolueiden naisten, että eri kolmannen sektorin naisjärjestöjen kanssa. Yhtenä toimintamuotona on vuosittainen joulun alla toteutettava, kaikille avoin ”Valoa, ei väkivaltaa” -tapahtuma.

Naisyhdistys on tehnyt vuosien kuluessa Lahden kaupunginvaltuustolle useita aloitteita kuntalaisten hyvinvointiin liittyen. Esimerkiksi lasten iltapäivätoiminta aloitettiin 1970-luvulla ja naisten rintasyöpäseulonta lähti käyntiin 1977 yhdistyksen aloitteiden pohjalta. 2000-luvun alussa yhdistys sai aloitteellaan aiennettua rintasyöpäseulonnan alkamisen ikärajaa. Menneellä vaalikaudella (2017-) yhdistyksen naiset ovat olleet ajamassa yhteistyössä muiden sosialidemokraattisten yhdistysten kanssa subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamista jälleen käyttöön. 

Toimintamme on muuttunut vapaamuotoisemmaksi ja pitää sisällään niin yhteisiä retkiä kuin kulttuuririentoja, mutta samalla olemme pitäneet periaatteistamme vankasti kiinni. Poliittinen toiminta arvojen ”vapaus – tasa-arvo – oikeudenmukaisuus” eteen on se kantava voima, mikä edelleen kutsuu meitä tekemään työtä tämän päivän ja tulevaisuuden puolesta. Haasteita riittää!