Toiminta

Toimintamme päätarkoitus on poliittinen vaikuttaminen. Edistämme sosialidemokraattisen naisnäkökulman esilletuloa yhteiskunnassa. Vaikutamme erilaisissa luottamustehtävissä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tämän vuoksi vaalit ja niihin osallistuminen ovat keskeinen osa toimintaamme. Toiminnassamme käymme aktiivista keskustelua ajankohtaisista, poliittisista kysymyksistä ja viemme arvojamme eteenpäin erilaisilla vaikuttamisen areenoilla. Kokouksiemme lisäksi järjestämme virkistystarkoituksessa mm. kulttuuririentoja.

Katso luottamustehtävämme.

Tutustu myös demarinaisten sivustoon.

Haluaisitko olla mukana SDP:n toiminnassa?

Me uudistamme tapaa, jolla politiikassa toimitaan. Haemme suorempaa ja avoimempaa tapaa parantaa maailmaa. Uskomme unelmiin. Etsimme laajaa yhteistyötä erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Tarjoamme jäsenillemme lisää vaikutusmahdollisuuksia ja elämyksellisyyttä politiikan tekemiseen. Tähän työhön haluamme mukaan myös sinut.

Lue lisää sosialidemokratiasta

SDP:n jäseneksi voi liittyä puolueen arvoperustan hyväksyvä 15 vuotta täyttänyt
Suomen kansalainen ja ulkomaalainen, jonka kotipaikka on Suomessa.

Jokainen jäsen kuuluu johonkin puolueosastoon ja voi olla lisäksi kannattavana
jäsenenä jossain toisessa osastossa. Lue lisää puolueosastoista täältä.

Jäsenenä sinulla on oikeus:
Kertoa mielipiteesi ja osallistua puolueosastosi kokouksiin ja tapahtumiin
Tehdä aloitteita puolueosastollesi, kunnallisjärjestöllesi (kaikkien asuinkuntasi alueella toimivien yhdistysten yhteistoimintaelin) tai piirijärjestöllesi
Asettua ehdolle puolueosaston, kunnallisjärjestön, piirijärjestön tai puolueen keskustason tehtäviin
Äänestää kaikissa jäsenvaaleissa
Tehdä puoluekokousaloitteita, vaikuttaa kantaa ottamalla puolueen linjauksiin

Jäsenenä saat muun muassa nämä puolueen edut:
Jäsenkortin
Jäsenlehden noin 10 kertaa vuodessa
Puolueen sähköisen e-aimo -tiedotteen vähintään kuukausittain
Mahdollisuuden osallistua SDP:n koulutustilaisuuksiin
Nuoret jäsenet voivat hakea Tulevaisuusakatemiaan (Työväen Akatemiassa)
Vakuutusyhtiö Turvan alennuksen vakuutuksistasi

Jäsenmaksu
Jäsenmaksu määräytyy muun muassa iän ja piirijärjestön mukaan. Perusjäsenmaksu on 55 euroa vuodessa, paitsi alle 25-vuotiailla, joilta peritään vain 12 €. Puolueosasto voi alentaa jäsenmaksua sosiaalisin perustein. Tällöin jäsen maksaa vuosittain 25 €.

Omalle osastolle on mahdollista maksaa tukijäsenmaksua. Jäsenmaksu peritään kaksi kertaa vuodessa maalis- ja syyskuussa.

 Tekstin lähde: SDP.fi