Periaatteemme

• Naisina haluamme edistää rauhaa ja ihmisten välistä ymmärrystä niin maailmalla,
Suomessa, kuin Lahdessa.

• Kunnallisessa päätöksenteossa pidämme esillä heikoimman näkökulman.
Emme hyväksy ihmisarvoa heikentäviä päätöksiä.

• Uskomme naisten väliseen solidaarisuuteen ja haluamme edistää naisten etenemistä miesten kanssa tasa-arvoiseen asemaan kaikilla elämänaloilla.

• Seisomme tanakasti jaloillamme, mutta pää pilvissä. Uskomme unelmiin.
Teemme rohkeaa politiikkaa, jossa miellyttäminen ei ole tärkein päämäärä.

• Olemme aktiivisessa vuoropuhelussa ja yhteistoiminnassa paitsi puolueemme muiden järjestötoimijoiden, myös muiden järjestöjen ja kansalaisliikkeiden kanssa.

• Uskomme pieniin tekoihin. Jokainen voi antaa panoksensa lähiympäristönsä hyväksi ja paras muutos lähtee omasta itsestä.
Emme jää kiinni muiden tekemiin virheisiin ja osaamme antaa anteeksi.

• Haluamme kaupungillemme ja sen asukkaille kaikkea hyvää, niin kuin kunnon demarinaisen kuuluukin.

• Istumme keskenämme alas aina silloin tällöin tämän pauhaavan maailman keskeltä ja pysähdymme
kuuntelemaan mitä oma sisäinen äänemme meille kertoo ja kuuntelemaan toistemme oppimista.

• Kannatamme julkisuutta ja avoimuutta.

• Teemme enemmän kuin lupaamme.