Lahden sosialidemokraattisen naisyhdistyksen
lyhyt historiikki

Kansallisen heräämisen aika 1800-1900-lukujen vaihteessa sai aikaan sen, että Turussa pidettiin 1899 Suomen Työväenpuolueen perustava kokous. Seuraavana vuonna 1900 Lahteen perustettiin Työväenyhdistys ja yhdistykseen Naisosasto. Tästä sai alkunsa Lahden sosialidemokraattinen naisyhdistys, jonka 115-vuotisjuhlaa vietetään 2015.

Vaatimukset oli puolueella ja naisliikkeellä kirjattu puolueohjelmaan:
- Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus
- Yhdistymis-, kokoontumis-, lausunto- ja painovapaus
- Työaika 8-tuntiseksi
- Yleinen koulupakko ja maksuton opetus
- Naisten ja miesten täydellinen yhdenvertaisuus
- Asteittain nouseva tulo- ja perintövero
- Maksuton oikeudenkäynti ja lääkärin apu.

Vaatimukset tuntuivat utopistisilta, mutta ne toteutuivat. Yhdistyksemme kuului ja kuuluu siihen joukkoon, joka ahersi vaarojakaan kaihtamatta kansakuntamme hyväksi hyvin arkisin ponnistuksin. Kansalaissota katkaisi yhdistyksen toiminnan 11 kuukauden ajaksi, mutta rohkeasti jatkoimme eteenpäin oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tiellä.

Lahdessa yhdistyksemme käynnisti syksyllä 1945 Ensi Kodin perustamisen. Hankkeen toteuttamiseen vaikutti yhdistyksen saama rahalahjoitus. Ensi- ja turvakodit toimivat edelleen ja Lahdessa hallituksen puheenjohtajaksi on alusta saakka valittu naisyhdistyksen jäsen. Niin vankkumaton naisyhdistyksen kannatus on ollut Ensi Kodin toiminnassa.

HistoriaMonien mutkien kautta vuonna 1939 saimme valmiiksi naisyhdistyksemme suurimman hankkeen: rakensimme kesäkoti Hietarannan äitien ja lasten virkistyspaikaksi ja omaa virkistystoimintaa varten. Kesäkoti Hietarantaa ylläpidimme liki 50 vuotta. 1980-luvulla olisi pitänyt tehdä suuria remontteja kesäkotiimme, jonka sosiaalinen äiti-lapsitoiminta oli hiipunut yhteiskunnallisten muutosten myötä kovin vähäiseksi. Pitkän harkinnan jälkeen päätimme myydä kesäkodin. Yhdistyksemme on sijoittanut Hietarannan myynnistä saamansa varat hyvin, joten niiden avulla olemme pystyneet turvaamaan yhteiskunnallisen työmme jatkuvuuden.

Yhdistyksemme naiset ovat olleet mukana niin puolueemme valtakunnallisessa toiminnassa kuin paikallisen tason politiikassa. Oman kansanedustajan Salme Myyryläisen (1923-1980) saimme eduskuntaan vuosiksi 1970-80. Salme kuoli vakavan sairauden murtamana 13.8.1980. Tämän jälkeen useampikin yhdistyksemme jäsen on ollut eduskuntavaaliehdokkaana saaden ääniä varapaikkaan asti, mutta varsinainen kansanedustajan paikka on jäänyt saamatta.

Puolueemme piiritason ja naisliiton toiminnassa on yhdistyksemme ollut mukana 1900-luvun alusta lähtien.
Kunnallispolitiikassa yhdistyksellämme on merkittävä asema. Yhdistyksemme jäseniä on kaupunginvaltuutettuina, kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja muissa luottamustehtävissä. Seurakuntavaaleissa ja sitä kautta seurakuntien hallinnossa ovat yhdistyksemme edustajat mukana.

Naisyhdistys on tehnyt vuosien kuluessa Lahden kaupunginvaltuustolle useita aloitteita kuntalaisten hyvinvointiin liittyen. Esimerkiksi lasten iltapäivätoiminta aloitettiin 1970-luvulla ja naisten rintasyöpäseulonta lähti käyntiin 1977 naisyhdistyksen aloitteiden pohjalta. 2000-luvun alussa saimme aloitteellamme aiennettua rintasyöpäseulonnan alkamisikärajaa.

Yhdistyksemme tulevaisuus on vankalla pohjalla. Toimintamme on muuttunut vapaamuotoisemmaksi, mutta samalla olemme pitäneet periaatteistamme vankasti kiinni. ”Vapaus - tasa-arvo - oikeudenmukaisuus” on se kantava voima, mikä edelleen kutsuu meitä tekemään työtä tämän päivän ja tulevaisuuden puolesta. Haasteita riittää!